SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialipiec

fot.pixabay.com

Analizy w miesiącu lipcu zaczynamy zgodnie z tradycją od funduszy akcyjnych.I już na początku warto zaznaczyć, iż lipiec był dla posiadaczy tej grupy funduszy bardzo dobry, jednak nie powstrzymało to szerokiego grona inwestorów od dalszego odpływu kapitału ku funduszom obligacyjnym i pieniężnym.Po okresie stagnacji w ostatnich miesiącach, lipiec oferował zwyżki.

Wprawdzie z omawianej trójki tylko Investor Nowych Technologii odnotował poprawę wyników, jednak i tak nie powinno to rzutować na wyniki całej grupy, które były nadwyraz dobre.Jest to ciekawe ponieważ na GPW panuje stagnacja, i tylko inwestorzy zagraniczni którzy nadal są obecni na polskiej giełdzie, powodują że nie możemy całkowicie załamać rąk nad rynkiem akcyjnym.

Duże nadzieje fundusze akcyjne wiążą z Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, jednak do ich uruchomienia pozostało jeszcze trochę czasu (program ma wystartować w przyszłym roku).Jak wypowiadają się ekonomiści, program ten ma być swoistym stymulantem dla rynku giełdowego, oraz funduszy akcyjnych.Podobnie jak to miało miejsce w przypadku OFE, gdy również wpływy ze składek napędzały rynek kapitałowy w latach 2000-2008.

Przejdzmy zatem do oceny wyników pierwszej trójki w naszym zestawieniu.Miejsce pierwsze dla przedstawianego wcześniej funduszu Investor Nowych Technologii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 31,20%).Miejsce drugie dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 26,30%).Ostatniej miejsce na podium dla funduszu Skarbiec Top Brands (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,10%).

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.1.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
 • Opłata za nabycie max 5%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 31,20%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 26,30%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj


3.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 5,50%
 • Opłata za zarządzanie 4%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 19,10%
 • Ryzyko inwestycyjne (6)
 • Można nabyć tutaj

Skąd się biorą pieniądze.Pieniądz jako dług

Opublikowany przez w ostrzeżenia ·
Tags: Pieniądzfiducjalnydług.

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszeczerwiec

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieczerwiec

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj

Nabici w GetBack

Opublikowany przez w ostrzeżenia ·
Tags: Obligacjekorporacyjneryzykogetback

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszekwiecień
Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego