Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniesierpień

fot.pixabay.com

Po przeprowadzeniu analizy funduszy akcyjnych za miesiąc sierpień, pora zapoznać się z rezultatami osiągniętymi przez grupę funduszy zrównoważonych.Podobnie jak w przypadku poprzednich zestawień, przedstawimy czynniki i zdarzenia które mogły wpływać na wyniki osiągane przez fundusze.Sierpień nie przyniósł rynkom światowym otuchy, a liczba negatywnych zdarzeń zdawała się zwiększać.


Dużym ciosem na pewno stało się kolejne widmo bankructwa Argentyny, do tego należy dołożyć brak perspektyw na porozumienie handlowe na linii USA-Chiny chociaż zarówno jedni jak i drudzy starają się bardzo ostrożnie wprowadzać kolejne sankcje.Kolejny czynnik to spodziewane we wrześniu posiedzenie FED i oczekiwana przez inwestorów amerykańskich i prezydenta obniżka stóp procentowych, co jednak nie jest pewnikiem, a każda inna decyzja poskutkuje nagłym załamanie notowań za oceanem.


Dane z Europy również nie wpływaja korzystnie na rynki.Gospodarka Niemiecka coraz bardziej pogłębia się w recesji, co w dłuższej perspektywnie odbije się również czkawką na rynku Polskim.Do tego Brexit telenowela, i niekończące się negocjacje i przekładanie terminów wyjścia.Warto również wspomnieć o niezbyt korzystnej sytuacji politycznej na linii USA-Iran, oraz Iran-Arabia Saudyjska co również nie poprawia klimatów na rynkach.Jak sami Państwo widzą czynników negatywnych zdaje się przybywać z każdym miesiącem.


Wydaje się że recesja już się rozpoczęła, jednak do finalnego załamania na rynkach światowych pozostało jeszcze kilka kroczków.Przejdzmy zatem do oceny funduszy zrównoważonych, które niestety nie brylowały w miesiącu sierpniu.Na pozycji pierwszej uplasował się Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6%).Na druim miejscu uplasował się fundusz Allianz Defensywna Multistrategia który poprawił się w stosunku do poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,39%).Ostatni stopień podium dla Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 6,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Allianz Defensywna Multistrategia

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz  Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe.  Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do  modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85%  rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 5,39%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj3.Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Fundusz lokuje od 10% do 35% aktywów w tytuły uczestnictwa  funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na  globalnych rynkach akcji. Pozostałą część lokat stanowią tytuły  uczestnictwa funduszy dłużnych oraz inwestycje bezpośrednie w obligacje  skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,8%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 to 5,00%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego