Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (maj)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszemaj

fot.pixabay.com

Przed nami ostatnia grupa funduszy, które poddamy analizie.Mowa o instrumentach dłużnych które w maju radziły sobie równie dobrze jak w poprzednich miesiącach, a stopa zwrotu pierwszej trójki oscylowała między 6,49% a 5,13%.Wprawdzie najlepszy fundusz spośród analizowanej grupy odnotował gorsze wyniki niż poprzednich miesiącach, jednak pozostała dwójka poprawiła swoją stopę zwrotu, przez co całe notowania nam się znacznie bardziej wyrównały.


Na dobre wyniki omawianej grupy wpływ ma niewątpliwie niska stopa procentowa w Polsce, Europie oraz USA, co skutkuje nadal tanim kredytem, i podnosi jego atrakcyjność.Do tego dochodzą gospodarcze zgrzyty na głównych frontach, przez co część kapitału inwestycyjnego ląduje na depozytach,funduszach dłużnych i kruszcu.Oprocentowanie na lokatach nadal nie oszałamia ,stąd fundusze dłużne cieszą się w Polsce dużą popularnością.


Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki miesiąca maja.Na miejscu pierwszym uplasował się fundusz PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,49% ).Na pozycji drugiej ulokował się PZU Dłużny Rynków Wschodzących, który poprawił swoje wyniki względem kwietnia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,27%).Ostatni stopień podium dla debiutanta i bardzo ciekawego funduszu, nie tylko ze względu na bardzo dobrą stopę zwrotu, ale również niskie opłaty za zarządzanie.Mowa o inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,13%).FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 6,49%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.PZU Dłużny Rynków Wschodzących

Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 1000 zł kolejna wpłata 1000 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 5,27%
 • ryzyko inwestycyjne (3)
 • można nabyć tutaj3.inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,75%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.05.2019 wynosi 5,13%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego