Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielipiec

fot.pixabay.com

Przed nami analiza wyników osiągniętych przez fundusze zrównoważone w miesiącu lipcu.Od początku widać iż w naszych zestawieniach doszło do sporych roszad.Z pierwszą trójką musiały pożegnać się instrumenty grupy PKO, które w miesiącu czerwcu okupowały całe podium.Tym razem PKO ustąpił miejsca Pekao.Zanim jednak przejdziemy do wyników, krótkie spojrzenie na rynek i potencjalne czynniki które mogły mieć w mniejszym bądz większym stopniu wpływ na notowania naszych funduszy.


Czynniki ryzyka pozostają takie same jak w przypadku grupy instrumentów akcyjnych m.in wojna celna na linii USA-Chiny,Regres gospodarczy w Europie oraz niepewność związana z Brexitem, jednak dzięki dywersyfikacji i lokacji części kapitału w bardziej bezpieczne instrumenty jak waluty i obligacje, ryzyko jest mniejsze.Przejdzmy zatem do wyników.Miejsce pierwsze dla funduszu Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,08%).Na pozycji drugiej uplasował się fundusz Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 5,11%).Ostatni stopień podium zostaje przyznany funduszowi Allianz Defensywna Multistrategia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,98%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub  prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 4,5%
 • Opłata za zarządzanie 2,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 6,08%
 • Ryzyko inwestycyjne (5)
 • Można nabyć tutaj2.Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny

Fundusz lokuje od 10% do 35% aktywów w tytuły uczestnictwa  funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na  globalnych rynkach akcji. Pozostałą część lokat stanowią tytuły  uczestnictwa funduszy dłużnych oraz inwestycje bezpośrednie w obligacje  skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,8%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 5,11%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj3.Allianz Defensywna Multistrategia

Fundusz inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz  Dynamic Multi Asset Strategy 15. Pozostała część aktywów może być  inwestowana w dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku  pieniężnego, jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe.  Celem funduszu źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do  modelowego portfela obejmującego w 15% globalne rynki akcji i w 85%  rynki średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Ważne informacje

 • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
 • Opłata za nabycie max 2,5%
 • Opłata za zarządzanie 1,5%
 • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2019 to 4,98%
 • Ryzyko inwestycyjne (3)
 • Można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego