Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (sierpień)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszesierpień

fot.pixabay.com

Wedle tradycji miesięczne zestawienia zakończymy podsumowaniem wyników, odnotowanych przez grupę funduszy dłużnych.Instrumenty te cieszą się niesłabnącą popularnością wśród inwestorów.I nie ma co się dziwić.Przy względnie niewielkim ryzyku, oferują one lepszą stopę zwrotu niż lokata bankowa, a przy tym próg wejścia nie jest zbyt wysoki, stąd nawet posiadacz niewielkiego kapitału może lokować swoje nadwyżki finansowe w ten typ instrumentów.


Patrząc na czynniki ryzyka omawianej grupy, to w chwili obecnej na horyzoncie nie widać podwyżek stóp procentowych, a to one mogą w znaczący sposób spowodować spadek wartości jednostek funduszy dłużnych.Obecnie zarówno Europa jak i USA, nie kwapią się z podwyżkami i nie zanosi się by  w niedalekiej przyszłosci ten trend miał ulec zmianie.


Stąd pogorszenie rentowności funduszy dłużnych, nie powinno nastąpić.Chyba że doszłoby do bankructwa któregoś z krajów o dużym znaczeniu gospodarczym, wtedy fundusze dłużne również mogą otrzymać cios.Jednak na obecną chwilę poza wieloma negatywnymi czynnikami gospodarczymi, które wprowadzają świat na ścieżkę recesji nie ma istotnych zagrożeń.Przejdzmy zatem do oceny najlepszej trójki miesiąca sierpnia.


Na pozycji pierwszej, uplasował się fundusz Generali Obligacje: Nowa Europa (dawniej UniObligacje) (stopa zwrotu na poziomie 19,97%).Pozycja druga dla funduszu inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,62%).Ostatni stopień podium padł łupem funduszu inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,67%).1.Generali Obligacje: Nowa Europa

Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje z Europy Środkowo-Wschodniej oraz w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne emitowane przez podmioty, których siedziba mieści się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 2%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 wynosi 19,97%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj2.inPZU Obligacje Rynków Wschodzących

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 wynosi 11,62%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj3.inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych

Min. 70% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu w krajach zaliczanych do tzw. rynków rozwiniętych. Nie więcej niż 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Nie więcej niż 50% aktywów może być inwestowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa.

Ważne informacje

 • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
 • opłata za zarządzanie wynosi 0,50%
 • roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2019 wynosi 10,67%
 • ryzyko inwestycyjne (4)
 • można nabyć tutaj


Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego